Vítejte na stránkách Sokolské župy Jihočeské!

 

Sokolská župa Jihočeská se sídlem v Českých Budějovicích je součástí České obce sokolské se sídlem v Praze. Sdružuje všechny tělocvičné jednoty Sokol v Jihočeském kraji. Župa vznikla 1. ledna 2005 sloučením župy Jana Žižky se sídlem v Táboře, župy Husovy se sídlem v Českých Budějovicích a župy Jeronýmovy se sídlem v Písku. Kancelář župy sídlí v Sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice na tomto obrázku
 

sokolovna leto

 

Česká obec sokolská

Česká obec sokolská byla založena 16. února 1862. Posláním České obce sokolské bylo a je tělesné cvičení, ale také podpora národní soudržnosti, mravní výchova a schopnost dobrovolně přinášet osobní oběti pro dosažení společného cíle. Již krátce po svém založení považovalo mnoho Čechů svoje členství v Sokole za věc národní hrdosti a osobní cti. Díky tomu byl Sokol organizací demokratickou a přitom mimořádně akceschopnou. To se následně projevilo zejména při organizování Československých legií v první světové válce. Výsledkem bojových úspěchů Československých legií pak bylo vytvoření podmínek pro vznik samostatného Československa v roce 1918. Dnes má Česká obec sokolská asi 160.000 členů sdružených ve 42 župách a více než 1000 jednotách. Výchovu k tělesné zdatnosti, poctivosti, čestnosti, národní sounáležitosti, hrdosti a schopnosti osobních obětí pro společný cíl považujeme i v dnešní době za velmi potřebnou součást našeho programu.

Sokolská jednota

Základní organizovační složkou Sokola jsou tělocvičné jednoty, které jsou samostatnými právnickými osobami. Mají svého starostu, výbor, cvičitelský sbor a členstvo. Organizují a pořádají pravidelná tělesná cvičení, sportovní tréninky a soutěže, ale i kulturní a společenské akce. Pro své aktivity využívají většinou budovy a majetek, který si v minulosti pořídily z prostředků svých členů.

Sokolská župa

Sokolská župa je střední organizační složkou Sokola a je rovněž samostatnou právnickou osobou. Má svého starostu, předsednictvo a sdružené tělocvičné jednoty. Všechny orgány župy jsou tvořeny z členů sdružených jednot, nemá tedy vlastní členstvo. Cílem župy je organizovat tělovýchovnou, sportovní a kulturní činnost a pomáhat s organizací této činnosti sdruženým sokolským jednotám.

 

Tento web

Tento web slouží veřejnosti i členům Sokola jako informační zdroj o dění v Sokolské župě Jihočeské. Svoje připomínky k obsahu webu a články určené k publikování laskavě posílejte správci webu Pavlu Bolkovi na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.