Sokolská župa Jihočeská se sídlem v Českých Budějovicích je součástí České obce sokolské se sídlem v Praze. Sdružuje všechny Tělocvičné jednoty Sokol v Jihočeském kraji. Župa vznikla 1. ledna 2005 sloučením župy Jana Žižky se sídlem v Táboře, župy Husovy se sídlem v Českých Budějovicích a župy Jeronýmovy se sídlem v Písku. Kancelář župy sídlí v Sokolovně Tělocvičné jednoty Sokol České Budějovice na tomto obrázku
 

sokolovna leto

 

Česká obec sokolská

Česká obec sokolská je dnes hlavním spolkem sokolského hnutí v České republice. Byla založena 16. února 1862. Posláním České obce sokolské bylo a je tělesné cvičení, ale také podpora národní soudržnosti, mravní výchova a schopnost dobrovolně přinášet osobní oběti pro dosažení společného cíle. Již krátce po svém založení považovalo mnoho Čechů svoje členství v Sokole za věc národní hrdosti a osobní cti. Díky tomu byl Sokol organizací demokratickou a přitom mimořádně akceschopnou. To se následně projevilo zejména při organizování Československých legií v první světové válce. Výsledkem bojových úspěchů Československých legií pak bylo vytvoření podmínek pro vznik samostatného Československa v roce 1918. Dnes má Česká obec sokolská asi 160.000 členů sdružených ve 42 župách a více než 1000 tělocvičných jednotách. Výchovu k tělesné zdatnosti, poctivosti, čestnosti, národní sounáležitosti, hrdosti a schopnosti osobních obětí pro společný cíl považujeme i v dnešní době za velmi potřebnou součást našeho programu.

Sokolská jednota

Základní organizovační složkou Sokola jsou Tělocvičné jednoty Sokol (zkráceně T.J. Sokol), které jsou samostatnými právnickými osobami. Mají svého starostu, výbor, sportovní oddíly, cvičitelský sbor a členstvo. V současné době mají tělocvičné jednoty právní postavení pobočného spolku České obce sokolské, která je jejich hlavním spolkem. Jednoty organizují a pořádají pravidelná tělesná cvičení, sportovní tréninky a soutěže, ale i kulturní a společenské akce. Pro své aktivity využívají většinou budovy a majetek, který si v minulosti pořídily z prostředků svých členů. Mimo to v některých obcích existují sportovní organizace s názvem Tělovýchovná jednota Sokol (zkráceně TJ Sokol), které nejsou sdruženy v České obci sokolské a mají proto své vlastní stanovy a program.

Sokolská župa

Sokolská župa je střední organizační složkou České obce sokolské. Je rovněž samostatnou právnickou osobou a pobočným spolkem České obce sokolské. Má svého starostu, předsednictvo a sdružené tělocvičné jednoty. Všechny orgány župy jsou tvořeny z členů sdružených jednot, proto župa nemá vlastní členstvo. Cílem župy je organizovat tělovýchovnou, sportovní a kulturní činnost a pomáhat s organizací této činnosti sdruženým sokolským tělocvičným jednotám.

 

Tento web

Tento web slouží veřejnosti i členům Sokola jako informační zdroj o dění v Sokolské župě Jihočeské. Některé části webu jsou přístupné pouze registrovaným členům a uvidíte je po přihlášení. Svoje připomínky k obsahu webu a články určené k publikování laskavě posílejte správci webu Pavlu Bolkovi na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Joomla! konzole ladění chyb