Již 20. ročník přeboru ČOS v zálesáckém závodu zdatnosti se po třech letech vrátil do Proseče pod Ještědem. Jihočeská župa vyslala, dle výsledků z župního přeboru ZZZ, dvě hlídky v kategorii žactvo (T. J. Sokol Lišov a T. J. Sokol Kamenný Újezd) a dvě hlídky v kategorii dorost (obě T. J. Sokol Kamenný Újezd). Přeboru se zúčastnilo rekordních 60 hlídek (35 žactvo a 25 dorost), což s sebou neslo menší organizační komplikace – v pátek se nekonala žádná večerní hra a závodníci tedy měli čas na poslední trénink, čehož mnozí opravdu využili.

V sobotu ráno proběhl slavnostní nástup a závodní kolotoč se rozeběhl. Podle startovní čísel některé hlídky nastupovaly na trať závodu a jiné na stanoviště mimo závodní okruh, což byly testy z historie sokola, zdravovědy a stanoviště KPR a rozdělávání ohně. Hlavní trasa závodu byla dlouhá přibližně 3 km a její součástí bylo 15 tradičních stanovišť (řezání a štípání špalíku, vázání uzlů, určování azimutů, šplh po laně či žebříku, manévry přes potok, určování bylin, dřevin, živočichů, poznávání souhvězdí a topografických značek, hod na cíl či šošónský běh). Večer byl zakončen táborovým ohněm s klasickými písněmi a mluveným slovem.

Jihočeské hlídky potvrdily svojí vysokou výkonost z posledních let. V kategorii žactvo hlídka ve složení Adéla Ambrožová, Martin Ondřich a Matěj Švarc (T. J. Sokol Kamenný Újezd) vyhrála a odváží si tak opět putovní zlatou sekeru pro vítěze. Navíc hlídka ve složení Petr Eliška, Radek Švarc a Pavel Soukup (T. J. Sokol Lišov) obsadila 3. místo. V kategorii dorost hlídka Veronika Chalupová, Anna Ondřichová a Valentýna Šmejkalová skončila na 2. místě a hlídka Eliška a Jana Filausovi a Josef Fiala na 9. místě (obě hlídky T. J. Sokol Kamenný Újezd).

Příští ročník se bude pravděpodobně konat v Třebíči.

Jiří Ambrož