Zprávy z akcí

Tato stránka obsahuje vybrané články o uskutečněných akcích pořádaných župou nebo sdruženými tělocvičnými jednotami. Články o  župních akcích publikuje župa. Články o akcích tělocvičných jednot publikují tělocvičné jednoty.

 

Poslední víkend v květnu jeli naši nejlepší závodníci z řad mladšího žactva I. a II. změřit své síly na celostátní přebor v sokolské všestrannosti do Prostějova. Celkem se přeboru zúčastnilo 36 mladších žákyň I., 20 mladších žáků I., 39 mladších žákyň II. a 24 mladších žáků II.
V naší výpravě bylo 8 závodníků za jihočeskou župu, kteří si dohromady odnesli 4 medaile v kategoriích mladší žactvo I. a mladší žactvo II:

Letošní zálesácký závod zdatnosti pořádala župa Jihočeská ve sportovním středisku Doubí na břehu Opatovického rybníka. Tíha organizace ležela hlavně na členech oddílů pobytu v přírodě ze Sokola Lišov, Kamenný Újezd, České Budějovice a na župní kanceláři. Třeboňsko je chráněnou krajinnou oblastí a biosférickou rezervací UNESCO. Účastníci závodu viděli na vlastní oči jedny z největších rybničních hrází a nejstarší duby, jaké se dají v naší zemi vidět. Město Třeboň a kostel sv. Jiljí, ze kterého pocházejí známé obrazy Mistra Třeboňského oltáře, patřící k vrcholům české gotiky. Volavky a čápy. Kdo měl oči otevřené…

     V sobotu dne 7.4. 2018 se do sportovní haly v Písku, kde zdejší T.J. Sokol, jako již tradičně, organizovala župní přebor sokolské sportovní všestrannosti, sjelo 159 závodníků a závodnic ze 7 T.J., aby zde poměřilo své síly ve sportovní gymnastice a šplhu.

     A kdo tedy vlastně v Písku závodil? Závodníci a závodnice z Českých Budějovic, Boršova nad Vltavou, Křemže, Milevska, Písku, Strakonic a Volyně.

     Poděkování za skvělý sportovní zážitek  patří nejen organizátorům přeboru, kteří svůj úkol zvládli na jedničku, ale také rozhodčím a především trenérům a cvičitelům, kteří se svým svěřencům věnují.

 

 

Výsledky naleznete v příloze.

V letošním roce pokračuje spolupráce Sokolské župy Jihočeské s Českým rozhlasem České Budějovice.
Zde najdete archiv článků, rozhovorů a reportáží.

19.2.2018 Odpolední host: Svatava Křivancová a Olga Holoubková

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3982839

17.2.2018 se v krkonošském středisku Aldrov ve Vítkovicích konal závod o přeborníka České obce sokolské v alpském lyžování. Závodu se zúčastnili i Veronika Řezbová a Ondřej Řezba z T.J. Sokol Milevsko. Oba ve své kategorii zvítězili a stejně jako Ester Ledecká, která jela pár hodin před nimi svůj zlatý závod v SG na olympiádě v Koreji, si přivezli zlaté medaile. Veronika i Ondřej získali pro Sokolskou župu Jihočeskou a T.J. Sokol Milevsko titul přeborníka ČOS pro rok 2018 v disciplíně obří slalom.

V  sobotu 20. 1. 2018 proběhl, jako již tradičně na plaveckém stadionu STARZ ve Strakonicích, župní přebor odboru všestrannosti v plavání. Tento závod zároveň zahájil letošní přebory v sokolské sportovní všestrannosti. Přeboru se zúčastnilo 133. závodnic a závodníků ze 6 T.J. Sokol – České Budějovice, Křemže, Milevsko, Písek, Strakonice a Volyně. Nejpočetnějšími kategoriemi byly mladší žákyně I. a II..